Skip to main content

Ons dialect

Het Overloonse dialect wordt gesproken in het zuiden van het Land van Cuijk, op de grens van zuidoost Brabant en noordwest Limburg.Wie wá bewaart is de naar het Overloons vertaalde titel van het eerste boekje uit een serie van vier Oostbrabantse dialectwoordenboekjes die (Brabants dialectkenner bij uitstek) Cor Swanenberg schreef. Die titels luiden 'Wiej we bewaort, Diej he we, Zin 't wefke, En ze waar al tochtig jaor maagd'.

Ons dialect en de Land van Cuijkse dialecten worden administratief weliswaar gerekend tot de Brabantse dialecten, maar taalkundig gezien sluiten ze veel meer aan bij de dialecten van noordelijk Limburg en zuidoostelijk Gelderland en bij enkele dialecten in de (Duitse) regio Kleef. Samen worden die dialecten gerekend tot de Kleverlandse dialecten (gesproken in 't gebied dat vroeger met het hertogdom Kleef verbonden was). De grens van dit dialectgebied ligt aan de zuidkant tussen Venlo en Tegelen, aan de westkant bakent de Middenpeelweg de grens af, aan de noordkant ligt de grens bij Arnhem en de oostgrens loopt ongeveer over de lijn Arnhem, Kleef, Wesel, Krefeld, Venlo (de Rijn volgend).